Sjonglering

Ola Kåre Risa kan lære deg sjonglering

Ola Kåre Risa er en habil sjonglør og gir også
show / kurs i dette. En vakker kombinasjon av sjonglering og husketeknikker kan også bestilles.

«Sjonglering er kunstferdig manipulasjon av gjenstander som krever øvet ferdighet. Gjenstandene – typisk baller, ringer eller kjegler – kastes og mottas i forskjellige repeterende og systematiske mønstre.» – Wikipedia